Movie Box

In Stock

Një alternativë unike për të ruajtur kujtimet që ju dëshironi. Kutia ka 10 foto të përfshira.

Përmasa e kutisë është 18 x 13 cm.

 

13 

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

(madhesia maksimale e fotos 20 MB)

Sasia:
Shiko